ماموریت

بیانیه ماموریت گوگل "سازمان‌دهی اطلاعات جهان و قابل دسترسی و مفید ساختن آن به صورت جهانی" است. شرکت از زمان راه‌اندازی بر توسعه الگوریتم‌های اختصاصی خود برای به حداکثر رساندن اثربخشی متمرکز شده‌است و به تمرکز بر تضمین این دسترسی افراد به اطلاعات مورد نیازشان ادامه می‌دهد.

بیانیه ماموریت گوگل با بیانیه چشم‌انداز آن موازی ‌است. بیانیه ماموریت دارای چهار متغیر یعنی اطلاعات جهان، سازمان‌دهی، دسترسی جهانی و سودمندی است. همان‌طور که اشاره شد شرکت مولفه اطلاعات جهان را توسط صفحات وب خزنده برآورده می‌سازد. شرکت اطلاعات را از طریق الگوریتم‌ها یا برنامه‌های اختصاصی خود سازمان‌دهی می‌کند. گوگل همچنین مولفه دسترسی جهانی بیانیه ماموریت را با ارائه خدمات خود در سراسر جهان برآورده می‌سازد. این پردازش و سازمان‌دهی اطلاعات باعث می‌شود نتایج جستجو نیز مفید باشد. بنابراین گوگل به طور موثر از بیانیه ماموریت خود پیروی می‌کند.

چشم انداز

بیانیه چشم‌انداز گوگل " فراهم کردن دسترسی به اطلاعات جهان با یک کلیک" است. ماهیت کسب و کار شرکت جلوه مستقیم این بیانیه چشم‌انداز است. به عنوان نمونه، محبوب‌ترین محصول گوگل سرویس موتور جستجوی آن است. این محصول افراد را قادر می‌سازد به آسانی به اطلاعات از سراسر جهان دسترسی داشته باشند.

بیانیه چشم‌انداز گوگل دارای سه متغیر یعنی اطلاعات جهان، دسترس‌پذیری و یک کلیک است. شرکت مولفه اطلاعات جهان این چشم‌انداز را توسط صفحات وب خزنده محقق می‌کند. شرکت پایگاه‌های داده حاوی شاخص‌های این وب‌سایت‌ها را نگه داری می‌کند. گوگل مولفه دسترسی را با ارائه خدمات موتور جستجوی خود به همه در سراسر جهان برآورده می‌سازد. مولفه یک کلیک بیانیه چشم‌انداز به دسترسی آسان به اطلاعات اشاره دارد. شرکت این مولفه را با ارائه محصولات نوآورانه مانند جستجوی آسان کاربرد گوگل محقق می‌کند. بنابراین شرکت بیانیه چشم‌انداز خود را به طور موثر دنبال می‌کند.