ماموریت

" تداوم ارائه محصولات و خدمات با کیفیت با استفاده از بهترین تکنولوژی موجود و با قیمت معقول. این کار به همراهی مشتریان بسیار وفادار می‌انجامد و سود سهام‌داران و شرکت را حفظ می‌کند. ما همچنین می‌خواهیم از نظر جغرافیایی گسترش یابیم، تعداد مشتریان را افزایش دهیم و به بهبود مزیت رقابتی اصلی خود یعنی زیرساخت‌ ادامه دهیم. ما با کار سخت و سرگرم‌کننده به دنبال فراهم کردن بهترین محیط کاری برای کارکنان خود، پیش‌برد فرصت‌های شغلی و افزایش مسئولیت خود نسبت به محیط زیست و جامعه هستیم."

این ماموریت توسط شرکت تایید نمی‌شود و آمازون در وب سایت رسمی‌خود هیچ اشاره‌ای به آن نمی‌کند. با این حال این ماموریت مورد خوبی برای مقایسه است و نشان می‌دهد که چگونه باید یک بیانیه رسمی‌ را تدوین کرد.

چشم انداز

"ما به دنبال آنیم تا مشتری‌محورترین کمپانی روی زمین برای چهار مجموعه مشتری اصلی باشیم: مصرف‌کنندگان، فروشندگان، شرکت‌ها و تولیدکنندگان محتوا."

ماموریت آمازون تنها 1.7 امتیاز به دست آورد که امتیاز بسیار پایینی است. شرکت در ماموریت خود به محصولات، فن‌آوری، نگرانی بقا، خودپنداره، نگرانی تصویر عمومی‌و کارکنانش اشاره نمی‌کند و اطلاعات کمی ‌‌برای سهام‌داران شرکت در مورد دلیل حضور در این کسب و کار فراهم می‌نماید. آمازون از این ماموریت به عنوان یک بیانیه چشم‌انداز استفاده می‌کند که آن را به عنوان یک ابزار ارتباطی کم‌ارزش‌تر می‌سازد. علاوه بر این، شرکت در بیانیه یا جای دیگری در وب‌سایت خود به ارزش‌ها (به جز برای ارزش‌های رهبری) اشاره نمی‌کند بنابراین کمی ‌مبهم است که چه چیزی اقدامات سازمان‌ یا تصمیم‌های مهم آن را هدایت می‌کند.