ماموریت

شرکت تویوتا موتور برای کسب و کار خود در بازارهای مختلف از بیانیه ماموریت‌های مختلف استفاده می‌کند. با این حال بیانیه ماموریت شرکت در رابطه با کسب و کار تولید و فروش خودرو به اقدامات استراتژیک آن در فن‌آوری می‌پردازد. بنابراین بیانیه ماموریت تویوتا به شرح زیر است: " وسایل نقلیه‌ای بسازیم که محبوب مصرف‌کنندگان باشد." این بیانیه در شکل گسترده اقدامات استراتژیک زیر را در بر دارد:

ارائه ایمنی در سطح جهانی برای محافظت از جان مشتریان؛

ارائه بهینه‌سازی انرژی/ زیرساخت برای جوامع محلی؛

اولویت دهی بالا به ایمنی و پیش‌برد و توسعه محصول با هدف نهایی " حذف کامل تلفات ترافیکی"؛

ارائه اتومبیل‌هایی برانگیزاننده و حتی الهام‌بخش و رسیدن به لبخند مشتریان؛

پرداختن به آموزش کارکنان تحت فلسفه "Genchi-genbutsu" که رفتن به منبع برای یافتن حقایق به منظور تصمیم‌گیری درست، ایجاد اجماع و رسیدن به اهداف با بهترین سرعت ممکن است؛

مشارکت در توسعه فن‌آوری‌ جدید و بهبود تخصص از طریق اعتماد متقابل واقعی با همکاران؛

کمک به توسعه اقتصادی جوامع محلی با انجام موثر عملیات R & D در هر منطقه.

بیانیه ماموریت تویوتا بر محصولات تمرکز می‌کند. مسلما شرکت همیشه اولویت‌ها (ترجیحات) و انتظارات مصرف‌کنندگان را بر اساس روندها و تحقیقات بازار در نظر می‌گیرد. تویوتا در اقدامات استراتژیک موجود در بیانیه ماموریت خود با اشاره به معیارهایی چون ایمنی و رضایت مشتری بر کیفیت محصولات تاکید دارد. علاوه بر این، بیانیه ماموریت تویوتا آموزش کارکنان را به عنوان راهی برای دست‌یابی به هدف توسعه منابع انسانی در بیانیه چشم‌انداز خود تعیین می‌کند. همچنین این بیانیه ماموریت رعایت تعهد به نوآوری‌ تکنولوژیک توسط تویوتا را  نشان می‌دهد. نوآوری را راهی برای دست‌یابی شرکت به اهداف آن در کیفیت محصول، رضایت مشتری و مسئولیت اجتماعی می‌دانند. بنابراین بیانیه ماموریت تویوتا جامع است و در راستای آن چشم‌انداز آن طرحی شده‌است.

چشم انداز

بیانیه چشم‌انداز شرکت تویوتا موتور، جهتگیری استراتژیک بلند مدت آن را در صنعت خودرو نشان می‌دهد. در این بیانیه چشم‌انداز آمده‌است:

"تویوتا راه خود را به سوی آینده حمل و نقل خواهد پیمود و زندگی‌ها را در سراسر جهان با امن‌ترین و مسئولانه‌ترین روش‌های حمل و نقل افراد غنی خواهد کرد. هدف ما فراتر رفتن از انتظارات از طریق تعهد به کیفیت، نوآوری پیوسته و احترام به سیاره زمین، و دست‌یابی به لبخند مشتریان به عنوان پاداش است. ما اهداف چالش‌برانگیز خود را با مشارکت‌دهی استعداد و اشتیاق افرادی برآورده می‌کنیم که معتقدند همیشه راه بهتری وجود دارد."

تویوتا حوزه‌های اصلی کسب و کار خود را در این بیانیه چشم‌انداز می‌گنجاند. در این بیانیه آمده‌است که هدف شرکت دست‌یابی به رهبری در بازار جهانی است. بیانیه چشم‌انداز همچنین نشان می‌دهد که تویوتا بر اساس کیفیت، نوآوری و حفاظت از محیط زیست به پیش می‌رود. بنابراین تویوتا مسئولیت اجتماعی شرکت‌ را در بیانیه چشم‌انداز خود می‌گنجاند. علاوه بر این همان‌طور که بخش "استعداد و اشتیاق افراد" در بیانیه چشم‌انداز نشان می‌دهد، شرکت بر توسعه منابع انسانی تاکید می‌کند. بنابراین بیانیه چشم‌انداز تویوتا جامع (کل‌نگرانه) است زیرا اهداف استراتژیک برای رهبری کسب و کار، کیفیت محصول، منابع انسانی و مسئولیت اجتماعی شرکت‌ را در بر دارد. این نکات بیانیه چشم‌انداز تویوتا با نکات موجود در بیانیه ماموریت آن ارتباط مستقیم دارند.