نقاط قوت

نقاط قوت تویوتا نشان می‌دهد که شرکت قادر است موقعیت خود را به عنوان یکی از خودروسازان برترجهان حفظ کند. این عنصر مدل تحلیل SWOT، عوامل استراتژیک داخلی را که به عنوان قابلیت‌های شرکت عمل می‌کنند شناسایی می‌نماید. نقاط قوت اصلی تویوتا به شرح زیر است:

1. تصویر برند قوی

2. زنجیره تامین جهانی

3. قابلیت‌های نوآوری سریع

تویوتا یکی از قوی‌ترین برندها را در صنعت جهانی خودروسازی دارد. زنجیره تامین جهانی شرکت نیز قدرتی است که امکان انعطاف‌پذیری و به حداقل رساندن ریسک مبتنی بر بازار را فراهم می‌کند. علاوه بر این، فرهنگ سازمانی تویوتا نوآوری سریع را تسهیل می‌کند که برای مزیت رقابتی بلند مدت حیاتی است. این بخش از تحلیل SWOT نشان می‌دهد که نقاط قوت تویوتا از موقعیت آن به عنوان یکی از بزرگترین خودروسازان در جهان حمایت می‌کند.

نقاط ضعف

نقاط ضعف تویوتا به ناکارآمدی‌های محتمل در سازمان اشاره دارد. این عنصر مدل تحلیل SWOT عوامل استراتژیک داخلی را که به عنوان موانع رشد کسب و کار عمل می‌کنند تعیین می‌نماید. نقاط ضعف اصلی تویوتا به شرح زیر است:

1. ساختار سازمانی سلسله مراتبی

2. نهان‌کاری در فرهنگ سازمانی

3. اثرات فراخوان محصول در سال‌های اخیر

ساختار سازمانی سلسله مراتبی جهانی تویوتا مانع حداکثر انعطاف‌پذیری عملیات منطقه‌ای می‌‌شود. همچنین فرهنگ نهان‌کاری شرکت یک ضعف است که زمان پاسخ را در رسیدگی به مشکلات نوظهور کاهش می‌دهد. علاوه بر این، تویوتا از سال 2009  فراخوان‌های عظیم محصولات خود را آغاز کرد. این فراخوان‌ها شرکت را تضعیف می‌کند چون فرایندهای فراخوان ظرفیت کسب و کاری را مصرف می‌کنمد که می‌تواند به جای آن برای توزیع محصول استفاده شود. این بخش از تحلیل SWOT نشان می‌دهد که تویوتا می‌تواند عملکرد خود را از طریق انطباق برای کاهش نقاط ضعف بر اساس ساختار سازمانی و فرهنگ بهبود بخشد.

فرصت ها

فرصت‌های تویوتا به طور عمده بر روندهای تکنولوژیک و اقتصادی استوار است. این عنصر مدل تحلیل SWOT، عوامل استراتژیک خارجی را که شرکت می‌تواند برای بهبود کسب و کار خود استفاده کند مشخص می‌کند. چشمگیرترین فرصت‌های تویوتا به شرح زیر است:

1. بازارهای در حال رشد در کشورهای در حال توسعه؛

2. افزایش تقاضا برای خودروها کارآمد در مصرف سوخت؛

3. علاقه رو به رشد به الکترونیک پیشرفته در وسایل نقلیه؛

4. ضعف (کمبود ارزش) ین ژاپن در مقابل دلار ایالات متحده.

بازارهای در حال توسعه فرصت افزایش درآمد‌ها را با نفوذ بیشتر به آن‌‌ها برای تویوتا فراهم می‌کنند. روندهای فعلی افزایش تقاضا و توجه به بهره‌وری بالاتر سوخت و الکترونیک پیشرفته نیز فرصت تمرکز نوآوری‌های تویوتا را بر این مسیرها ارائه می‌دهد. علاوه بر این، ضعف ین ژاپن در برابر دلار ایالات متحده به معنای رقابت بالاتر محصولات و قطعات صادر شده از ژاپن به ایالات متحده است. این بخش از تحلیل SWOT نشان می‌دهد که تویوتا باید نفوذ به بازار و نوآوری را برای بهره‌برداری از فرصت‌های آن مورد تاکید قرار دهد.

تهدید ها

تهدیدها برای کسب و کار تویوتا عمدتا مبتنی بر چشم‌انداز رقابتی است. این عنصر مدل تحلیل SWOT، عوامل استراتژیک خارجی را که می‌تواند عملکرد شرکت را کاهش ‌دهد تعیین می‌کند. در مورد تویوتا تهدیدهای اصلی به شرح زیر است:

1. حضور رقبای کم‌هزینه در بازار در حال رشد؛

2. نوآوری سریع رقبا.

تویوتا با تهدید رقابت با خودروهای کم هزینه تولیدکنندگان کره‌ای، چینی و هندی روبرو است که حضور  خود را در بازارهای خارجی افزایش داده‌اند. تویوتا تهدید نوآوری سریع رقبایی مانند جنرال موتورز (GM)، هوندا و فورد را نیز تجربه می‌کند. این بخش تحلیل SWOT نشان می‌دهد که تویوتا باید مزیت رقابتی را مثلا از طریق نوآوری تضمین کند.