کار در نستله مانند چیست (چگونه است)؟ به سادگی می‌توان گفت شبیه هیچ کار دیگری نیست.

برای شروع، شما به کسب و کاری با یک چشم‌انداز واقعا جهانی و در عین حال متمایز اروپایی می‌پیوندید که از زمان تاسیس در سوئیس در قرن نوزدهم از نسلی به نسل دیگر رسیده‌است.

بنابراین این واقعیت وجود دارد که ما در پرتو اصل تفکر جهانی، اقدام محلی واقعا به حفظ جوامع محلی متعهدیم. بنابراین درمی‌یابید که کار در یک دفتر یا کارخانه نستله همواره به معنای بهره‌گیری از پیوندهای عالی با جامعه پیرامونتان خواهد بود، چه شهری باشد که در آن بزرگ شده‌اید یا خانه‌ای که در مکانی دور افتاده در آن سکونت دارید.

بنابراین ما به تحرک داخلی تعهد داریم که از درک عمیق پیچیدگی خودمان به عنوان یک کسب و کار الهام می‌گیرد. این نکته بدان معنی است که شما همیشه درون بخش یا حوزه کسب و کار خود یا در هنگام انتقال یا جابجایی از یک کشور به کشور دیگر از فرصت حرکت به پیرامون برخوردار می‌شوید. یا می‌توان گفت این انتقال شبیه حرکتی است که از PurinaPetCare به Nestlé Waters انجام شد.

مزیت نهایی نستله، باور ما به همکاری و احترام متقابل است و این باور به ایجاد فرهنگ گردآوری افراد عالی در حوزه‌های مختلف کسب و کار برای ایجاد محصولات و استانداردهایی منجر شده‌است که ما را این چنین معروف کرده‌اند.

روی هم رفته فرهنگ نستله فرهنگ پیروزی‌ است که در آن همه سود می‌برند و محیطی عالی است برای ساخت جایگاهی بر اساس مهارت‌ها و جاه طلبی‌های شما و ادامه رشد عنوان یک فرد و یک کارمند. در همین حال شما برای مقابله با برخی از مهم‌ترین چالش‌های امروز  و فردا در کنار افرادی بی‌نظیر کار می‌کنید.