نقاط قوت

نقاط قوت مک دونالد آن را به یک مدعی پیشرو در بازار رستوران‌های فست فود تبدیل می‌کنند. این جنبه از تحلیل SWOT عوامل استراتژیک داخلی را که در بقای سازمانی نقش دارند نشان می‌دهد. نقاط قوت اصلی مک دونالد به شرح زیر است:

1. تصویر برند قوی

2. تنوع بازار متوسط

3. فرآیندهای استاندارد

مک دونالد تصویر برندی دارد که کسب و کار آن را از نظر رقابتی قوی می‌سازد. دیگر قدرت اصلی، تنوع بازار بر اساس حضور شرکت در بسیاری از مناطق سراسر جهان است. این عامل خطرات مبتنی بر بازار را کاهش می‌دهد. علاوه بر این، مک دونالد سیستم جامعی از فرآیندهای استاندارد دارد که به عنوان یک قدرت در کارایی کسب و کار و انسجام محصول نقش دارد. این جنبه از تحلیل SWOT مک دونالد نشان می‌دهد که شرکت قابلیت حفظ و ادامه عملیات موثر را دارد.

نقاط ضعف

نقاط ضعف مک دونالد با تمرکز بازار، محصولات و فرآیندهای شرکت ارتباط دارد. این جنبه از تحلیل SWOT عوامل استراتژیک داخلی را که عملکرد شرکت را محدود می‌کنند نشان می‌دهد. نقاط ضعف اصلی مک دونالد به شرح زیر است:

1. انعطاف‌پذیری فرایندی محدود

2. تنوع پایین محصول

3. آسیب‌پذیری نسبت به افت بازار غربی

استانداردسازی مک دونالد انسجام را تضمین می‌کند و باعث کاهش انعطاف‌پذیری شرکت در پاسخ به تغییرات بازار می‌شود. تنوع کم محصول به تمرکز شرکت بر محصولات غذایی و آشامیدنی مربوط است و این ضعف باعث می‌شود کسب و کار به شدت به کندی‌های صنعت رستوران آسیب‌پذیر باشد. علاوه بر این، بیشتر درآمدهای مک دونالد از ایالات متحده و دیگر اقتصادهای غربی است. این مساله یک ضعف است چرا که شرکت را به آسانی به رکود اقتصادی در جهان غرب آسیب‌پذیر می‌سازد. این جنبه از تحلیل SWOT مک دونالد نشان می‌دهد که شرکت باید به صورت جهانی توسعه یابد، انعطاف‌پذیری را بهبود بخشد و آمیزه محصول خود را گسترش دهد.

فرصت ها

فرصت‌های مک دونالد با آمیزه محصول و رشد جهانی پیوند دارد. این جنبه از تحلیل SWOT به عوامل استراتژیک خارجی که از رشد کسب و کار حمایت می‌کنند اشاره دارد. فرصت‌های اصلی مک دونالد عبارت است از:

1. توسعه در کشورهای در حال توسعه

2. توسعه بازار در خاورمیانه

3. تنوع محصولات

با توجه به وابستگی مک دونالد به بازارهای غربی، شرکت فرصت رشد و گسترش در کشورهای در حال توسعه مانند اقتصادهای آسیایی را دارد. شرکت می‌تواند از یک استراتژی توسعه بازار نیز برای برقراری عملیات در کشورهای خاورمیانه که هنوز به آن‌ها وارد نشده‌است استفاده کند. علاوه بر این، مک دونالد فرصت توسعه محصولات جدید یا ورود به صنایع جدید را برای مقابله با خطرات مبتنی بر بازار دارد. این جنبه از تحلیل SWOT مک دونالد نشان می‌دهد که این کسب و کار از فرصت‌های قابل توجهی برای رشد و گسترش جهانی برخوردار است.

تهدید ها

تهدیدات پیش روی مک دونالد بر پایه مبارزه رقابتی و روندهای اجتماعی فرهنگی است. این جنبه تحلیل SWOT به عوامل استراتژیک خارجی که توسعه کسب و کار را محدود می‌کنند مربوط است. تهدیدات اصلی پیش روی کسب و کار مک دونالد به شرح زیر است:

1. رقابت تهاجمی

2. روند سبک زندگی سالم

3. روند و مقررات GMO

صنعت رستوران بسیار رقابتی است. رقبای تهاجمی‌جایگاه مک دونالد را به عنوان رهبر بازار تهدید می‌کنند. روند سبک زندگی سالم نیز یک تهدید است چرا که مانع از غذا خوردن مصرف‌کنندگان در مک دونالد می‌شود که اغلب برای محصولات ناسالم مورد انتقاد قرار دارد. علاوه بر این، مقررات GMO یک تهدید است چون پتانسیل محدود کردن محصولات مک دونالد را دارد. در حال حاضر شرکت سیاست جامعی در مورد مواد GMO ندارد. این جنبه از تحلیل SWOT نشان می‌دهد که مک دونالد باید برای جذب مصرف‌کنندگان دارای آگاهی سلامتی سیاست‌های جدیدی در مورد مواد GMO و همچنین محصولات جدید وضع کند.