یک فرهنگ سازمانی منحصر به فرد.

ما تفاوت ایجاد می‌کنیم.

نوآوری‌های پیشگام و محصولات منحصر به فرد تنها می‌تواند در یک فرهنگ استثنایی شرکتی ایجاد شود. ما این فرهنگ منحصر به فرد را فعالانه پرورش می‌دهیم، چون موفقیت پایدار را تنها می‌توان بر پایه‌های فرهنگی قوی ساخت.

اشتیاق و لذت

اشتیاق برای ساخت مسیرهای جدید، فکر کردن به آینده و پیشگامی‌در نوآوری، نیروی محرکه مشترک ما در گروه BMW است. به همین دلیل ما به دنبال کارکنانی هستیم که می‌خواهند کاری فوق العاده را انجام دهند و تجربه کنند. افرادی که روحیه تیمی‌و ابتکار و اراده یادگیری مداوم را با خود به ارمغان می‌آورند. چون یک شغل با شادی و فداکاری به عشق شخصی بدل می‌شود. چیزی که می‌توان هر روز و همه روز به آن افتخار کرد.

کار گروهی و توسعه شخصی

تولید چیزهای عالی در کنار هم. انگیزه‌دهی متقابل به یک‌دیگر برای رسیدن به جایگاه‌های بالاتر و برجسته‌تر کردن و تقویت پیشگام محصولات ما. این کار تنها در تیمی‌ممکن است که در آن هر کس از توانایی‌های خود برای کمک به موفقیت همه استفاده می‌کند و هر همه می‌توانند واقعا روی یک دیگر حساب کنند.

از آنجا که ما برای یکدیگر ارزش و احترام قائلیم، کارکنانمان با حس قوی اتحاد به در این محیط می‌توانید شخصا و همراه تیم خود توسعه یابید تا پیوسته آینده حمل و نقل را دوباره تعریف کنید.

فرصت‌های برابر و تنوع

کارکنان گروه BMW در کشورهای مختلف در قاره‌های مختلف کار می‌کنند. آنها به اندازه‌ای که در دنیای مدرن جهانی خود انتظار دارید متنوعند. لازم به گفتن نیست که با همه کارکنان تحت درمان، صرف نظر از سابقه، سن یا جنسیت آنها به برخورد برابر می‌شود و همه از فرصت‌های مساوی بهره‌مند می‌شوند.

باورهای ما

مشتری‌مداری

مشتریان ما کلیدداران موفقیت شرکت هستند. مشتری در مرکز همه کارهای ما قرار دارد و نتایج تمام کارهای ما باید از دیدگاه منافع برای مشتری ارزیابی شود.

عملکرد سطح اول

هدف ما این است که بهترین باشیم. همه باید خود را با این هدف منطبق کنند و این بدان معنی است که همه کارمندان باید مایل به ارائه عملکرد درجه یک باشند. ما بسیار سخت کار می‌کنیم تا بدون تکبر بخشی از یک اجتماع نخبگان باشیم. در نهایت، تمرکز بر شرکت و محصولات آن است و نه هیچ کس دیگری.

مسئوليت‌پذیری

هر کارمند در گروه BMW برای موفقیت شرکت مسئولیت شخصی دارد. این مساله در تیم‌ها نیز مصداق دارد که در آن هر فرد باید سهم خود را از مسئولیت به عهده بگیرد. ما از این واقعیت آگاهیم که همه با هم برای رسیدن به اهداف شرکت کار می‌کنیم. بنابراین ما از یکدیگر نیز در جهت منافع شرکت حمایت می‌کنیم.

اثربخشی

شرکت تنها به نتایجی علاقه‌مند است است که تاثیر طولانی مدت دارند. چیزی که در طول ارزیابی مدیریت به حساب می‌آید، اثربخشی عملکرد در نتایج است.

سازگاری

برای موفقیت در دراز مدت باید به سرعت و با انعطاف با چالش‌های جدید سازگار (منطبق) شویم. بنابراین ما تغییر را به عنوان یک فرصت در نظر می‌گیریم و توانایی تغییر را برای توان استفاده از این فرصت ضروری می‌دانیم.

مخالفت

در مبارزه جهانی بر سر بهترین راهکار، همه باید مخالفت خود را آشکارا ابراز کنند. همه افراد درگیر راه‌حل‌های تولیدی را به شکل سازگار اجرا می‌کنند.

احترام، اعتماد، انصاف

ما با یکدیگر با احترام رفتار می‌کنیم. مدیریت بر اساس اعتماد متقابل، اعتماد بر پایه پاسخگویی و انصاف است.

کارمندان

افراد شرکت‌ها را می‌سازند. کارمندان قدرتمندترین عامل موفقیت ما هستند. به همین دلیل است که تصمیم‌های شخصی در میان مهم‌ترین تصمیمات قرار دارند.

اقدام به عنوان مدل نقش (الگو)

هر مدیر باید به عنوان یک الگو عمل کند.

پایداری

پایداری برای ما به معنای یک مشارکت دائم مثبت در موفقیت اقتصادی شرکت است. بر این اساس است که ما مسئولیت‌های زیست محیطی و اجتماعی خود را به انجام می‌رسانیم.

جامعه

به عهده گرفتن مسئولیت اجتماعی از نظر ما از درک خودمان را به عنوان یک شرکت جداشدنی نیست.

استقلال

استقلال کارآفرینی گروه BMW از طریق رشد سودآور دراز مدت تضمین می‌شود.