ماموریت

تازه کردن روح و روان جهان

الهام بخش کردن لحضات و ایجاد خوش بینی از طریق برند و اعمال کوکاکولا

ایجاد ارزش و تفاوت با ارزش در هرجایی که کوکامولا حضور دارد

چشم انداز

مردم

تبدیل شدن به بهترین مکان به منظور کار برای مردم، جایی که به مردم القا می شود که بهترین آنچه که هستند باشند.
تنوع محصولات

 ارائه تنوعی از محصولات از برند های با کیفیت که نیاز ها و خواسته های مطلوب مردم را پیش بینی و ارضا می کنند.
شرکا

پرورش شبکه ای موفق از مصرف کنندگان و عرضه کنندگان که متقابلا ارزش های پایداری را ایجاد می کنند.
درآمدزایی

حد اکثر سازی درآمد بلند مدت برای سهامداران با درنظرداشتن مسئولیت های کلی خود
بهره وری

تلاش برای بالا بردن اثربخشی و قابلیت ایجاد تغییر سریع
- ایجاد حمایت از طریق کمک و ساختن و حمایت از حوامع پایدار