ماموریت

بیانیه ماموریت اپل نیز در طول زمان تغییر کرده‌است. شرکت چشم‌انداز متغیر کسب و کار را در نظر می‌گیرد که بر فرصت‌های انجام کار برای اپل تاثیر می‌گذارد. شرکت بازار و صنعت در حال تغییر را می‌شناسد. بیانیه ماموریت فعلی اپل به این شرح است: "اپل مک‌ها را به عنوان بهترین رایانه‌های شخصی در جهان همراه با OS X، iLife ، iWork و نرم‌افزار حرفه‌ای طراحی می‌کند. اپل انقلاب در موسیقی دیجیتال را با آی‌پادها و فروشگاه آنلاین  iTunes خود هدایت می‌کند. اپل تلفن همراه را با آی فون و فروشگاه برنامه انقلابی خود دوباره ابداع کرده‌است و با iPad در حال تعریف آینده رسانه‌های همراه و دستگاه‌های محاسباتی است. "

بیانیه ماموریت اپل به صورت بسیار دقیق نشان می‌دهد که شرکت چه می‌کند و چه خواهد کرد. جزئیات سری محصولات خاص نیز در آن گنجانده می‌شود تا شرایط فعلی شرکت را نشان دهد. بیانیه ماموریت به مک‌ها، OS X، iLife ، iWork و دیگر محصولات اشاره دارد. این جزئیات در شناخت و تنظیم پایه برای اقداماتب که اپل در آینده‌ اجرا خواهد کرد اهمیت دارد. اقدامات آینده نیز با جزئیات ارائه شده‌است. بیانیه ماموریت شامل جزئیات در مورد کارهایی است که اپل در نظر دارد در کسب و کارهای مختلف خود انجام دهد. به عنوان نموه، شرکت بیان می‌کند که در حال "تعریف آینده رسانه‌های همراه و دستگاه‌های محاسباتی است." این بخش از بیانیه ماموریت نشان می‌دهد که اپل قصد دارد به تمرکز تحقیق و توسعه خود بر دستگاه‌های تلفن همراه و رسانه‌های مرتبط ادامه دهد. این رسانه‌های همراه می‌تواند شامل رسانه‌های آنلاین از طریق iTunes باشد که با دستگاه‌های همراه مانند iPad و آی فون در دسترس است. این نقاط نشان می‌دهد که بیانیه ماموریت اپل در ترسیم وضعیت و اهداف شرکت دقیق است. با این حال بیانیه ماموریت در نمایش احتمالات (امکانات) برای اپل که در حال حاضر برای کشف تنوع وسیع‌تری از گزینه‌ها در بهترین موقعیت قرار دارد، کاملا محدود است. هم‌چنین باید اشاره کرد که این بیانیه ماموریت، نقطه عزیمتی از ماموریت اصلی استیو جابز برای شرکت است: "کمک به جهان با ساخت ابزارهایی برای ذهن که نوع بشر را به پیش می‌برند." جهت تغییر بیانیه ماموریت اپل به دور از تصویر کلی کسب و کار و به سوی بازتاب خاص از چیزی بوده‌است که می‌خواهد در مورد کالاها و خدمات به آن دست یابد.

چشم انداز

بیانیه چشم‌انداز فعلی اپل توسط تیم کوک مدیر عامل آن معرفی شد که اظهار داشت: "ما اعتقاد داریم که دلیل حضورمان در زمین تولید محصولات عالی است و این ماموریت تغییر نمی‌کند. ما پیوسته بر نوآوری تمرکز می‌کنیم. ما به ساده باور داریم و نه پیچیده. ما معتقدیم که باید مالک و کنترل‌کننده فن‌آوری‌های اصلی باشیم که در پس محصولات تولیدیمان نهفته است و تنها در بازارهایی مشارکت کنیم که می‌توانیم سهم قابل توجهی در آن داشته‌باشیم. ما معتقدیم باید به هزاران پروژه نه گفت تا بتوان واقعا بر چند پروژه بسیار مهم و معنی‌دار تمرکز نمود. ما به همکاری عمیق و مشارکت بین گروه‌هایمان معتقدیم که اجازه می‌دهد به روشی متمایز از دیگران نوآوری کنیم. و صراحتا باید بگوییم که ما به چیزی کمتر از برتری در هر گروه در شرکت راضی نمی‌شویم و صداقت اعتراف به اشتباه و شجاعت تغییر آن را داریم. و من فکر می‌کنم بدون در نظر گرفتن اینکه چه کسی در کدام جایگاه شغلی است، این ارزش‌ها آن‌چنان در شرکت نهادینه شده‌اند که اپل عملکردی فراتر از خوب خواهد داشت. "

بیانیه چشم‌انداز اپل بسیار دقیق و مفصل است و رویکرد جامع شرکت را در تضمین تداوم رشد و موفقیت نشان می‌دهد. به عنوان مثال، بیانیه چشم‌انداز برخی نکات اصلی مانند تاکید بر نوآوری را برمی‌‌شمرد که با استراتژی نوآوری سریع اپل ارتباط مستقیم دارد. علاوه بر این، بیانیه چشم‌انداز سادگی را مشخص می‌کند که آن هم جنبه جدایی‌ناپذیر رویکرد شرکت به طراحی و توسعه محصول است. اپل با محصولات کاربر پسند و دارای کاربرد آسان شناخته می‌شود که به بهبود فعالیت‌های روزانه کمک می‌کنند. به عنوان نمونه، سادگی طراحی آی فون و iOS، برقراری ارتباط، استفاده از برنامه‌ها و دسترسی به اینترنت را آسان می‌سازد. علاوه بر این، بیانیه چشم‌انداز اپل انتخاب دقیق بازارها را نشان می‌دهد. این عامل  استفاده شرکت از تحقیقات بازار را برای هدایت تصمیم‌گیری در توسعه محصول و تدوین فرمول‌ استراتژیک نیز منعکس‌ می‌کند. حتی فرهنگ سازمانی نیز در بیانیه چشم‌انداز گنجانده شده است. اپل همکاری و تعالی کارکنان را به عنوان کلید کسب و کار خود برجسته می‌سازد. این بیانیه چشم‌انداز مفصل از نظر پرداختن به جنبه‌های مختلف کسب و کار اپل کاملا جامع است و رویکرد جامع رهبران شرکت را به گونه‌ای موثر نشان می‌دهد. بنابراین بیانیه چشم‌انداز اپل بر اساس قراردادهای مربوط به تدوین بیانیه چشم‌انداز، رضایت‌بخش است زیرا به وضوح جهت‌گیری شرکت را نشان می‌دهد. این جهت‌گیری برای کسب و کار به عنوان یک کل و همچنین جنبه‌ها یا اجزای مختلف سازمان‌دهی اپل بیان می‌شود. بیانیه چشم‌انداز دقیق برای کسب و کار نیز سودمند است زیرا کمک می‌کند تصمیم‌گیرندگان و سایر کارکنان در کار به سوی شرایط مطلوب راهنمایی شوند که در این مورد یکی از شروط تداوم موفقیت جهانی اپل بر اساس تعالی و نوآوری است.