فرهنگ سازمانی اپل به دلیل ویژگی‌های کلیدی متناسب با کسب و کار در حمایت از مدیریت شرکت موثر است. کسب و کارهای مختلف نیازهای مختلفی برای فرهنگ خود دارند. در مورد اپل، مهم‌ترین ویژگی‌ها در فرهنگ سازمانی عبارت است از:

1. تعالی درجه یک (برتر)

2. خلاقیت

3. نوآوری

4. نهان‌کاری

5. مبارزه‌طلبی متوسط

تعالی برتر. فرهنگ سازمانی اپل شامل سیاست انتخاب تنها بهترینِ بهترین کارگران است. استیو جابز به اخراج سریع کارکنانی که انتظاراتش را برآورده نمی‌کردند معروف بود. این سنت در فرهنگ سازمانی اپل تحت مدیریت تیم کوک نیز ادامه دارد. تعالی به عنوان یک عامل حیاتی موفقیت در کسب و کار به ویژه در طراحی و توسعه محصول مورد تاکید است.

خلاقیت. کارمندان اپل به دلیل دانش، مهارت‌ها و توانایی‌های خلاق خود انتخاب می‌شوند. فرهنگ سازمانی شرکت بر اهمیت خلاقیت تاکید می‌کند کارکنان مشغول به فرآیندهای طراحی و توسعه محصول از خلاقیت ویژه‌ای برخوردارند. این ویژگی فرهنگ سازمانی اپل کمک می‌کند تا شرکت ظرفیت توسعه راهکار برای نیازهای کسب و کار و مصرف‌کنندگان را حفظ کند.

نوآوری. فرهنگ سازمانی اپل نیز بسیار نوآورانه است. در واقع اپل اغلب به عنوان یکی از نوآورترین شرکت‌ها در جهان ارزیابی می‌شود. همه کارکنان آموزش می‌بینند و تشویق می‌شوند تا از نظر عملکرد کار فردی و با مشارکت ایده‌ها در فرآیندهای توسعه محصول شرکت دست به نوآوری بزنند. فرهنگ سازمانی اپل در تسهیل نوآوری سریع  به عنوان قلب (هسته) کسب و کار موفق است.

پنهان‌کاری. استیو جابز یک فرهنگ سازمانی پنهان‌کاری برای اپل ایجاد کرد. این پنهان‌کاری بخشی از استراتژی شرکت برای به حداقل رساندن سرقت اطلاعات اختصاصی یا مالکیت معنوی است. کارکنان اپل پس از استخدام این فرهنگ سازمانی پنهان کاری را که در سیاست‌ها، قوانین و قراردادهای کاری شرکت منعکس می‌شود، می‌پذیرند. این جنبه از فرهنگ سازمانی اپل به محافظت از کسب و کار در برابر جاسوسی شرکت‌های بزرگ و اثرات منفی جذب غیرقانونی کارمند کمک می‌کند.

مبارزه‌طلبی متوسط. فرهنگ سازمانی اپل مبارزه‌طلبی متوسط دارد. این ویژگی به استیو جابز و رویکرد مبارزه‌طلبانه او به رهبری مربوط است. او کارمندان را به طور تصادفی به چالش می‌کشید تا اطمینان یابد که قابلیت‌های لازم برای کار در اپل را دارند. با این حال شرکت تحت رهبری تیم کوک فرهنگ سازمانی خود را به شکلی دوستانه‌تر و با مبارزه‌جویی کمتر تغییر داده‌است. بنابراین فرهنگ سازمانی اپل در حال حاضر درجه متوسطی از مبارزه‌طلبی دارد.

مفاهیم فرهنگ سازمانی اپل

مزایا و منافع. ترکیب تعالی برتر، خلاقیت و نوآوری در فرهنگ سازمانی اپل از رهبری (پیشروی) شرکت در صنعت پشتیبانی می‌کند. این ویژگی‌های منابع انسانی اپل را به ایستادگی و دوام در مقابل رقبا توانمند می‌سازد. این ویژگی‌های فرهنگ سازمانی شرکت عوامل کلیدی است که امکان موفقیت و مزیت رقابتی را فراهم می‌کند. خلاقیت و تعالی در فرآیندهای نوآوری سریع اپل اهمیت ویژه‌ای دارند.

معایب و نقاط ضعف. فرهنگ سازمانی اپل به دلیل تاکید بر پنهان‌کاری و درجه متوسط مبارزه‌جویی چالش‌هایی را پیش می‌آورد. فضای پنهان‌کاری، سازگاری میان کارکنان را محدود می‌کند. امروزه مبارزه‌جویی ‌متوسط که هنوز هم در شرکت وجود دارد، به عیب محدود کردن روحیه برخی کارکنان منجر شده‌است. این مسائل نشان می‌دهد که فرهنگ سازمانی اپل فضای پیشرفت‌ عمده برای تقویت قابلیت‌های منابع انسانی شرکت را دارد.