محمد سعید جواهریان
دسته بندی
تبلیغات بازرگانی
تبلیغات خلاقانه
مدیریت
مدیریت استراتژیک
سال انتشار
2016
رفتار سازمانی در گوگل و اپل
توضیحات